۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

Z12


آنتون پاولوويچ چخوف در نامه‌اي به سال 1886 ويژگي‌هاي يك داستان خوب را كه در واقع اصول داستان‌نويسي خود اوست چنين برشمرده: 1) فقدان لفاظي‌هاي سياسي و اجتماعي، 2) عينيت محض، 3) توصيف صادقانه‌ي آدم‌ها و اشياء، 4) ايجاز كامل، 5) تهور و نوآوري، 6) ايجاد همدردي.


-----

X10

 

Come back to us spiders
Come uncrush my hands
-
Did you know Moby lives across the street from Bowie? Thats pretty far out man.

-----