۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

Z14


اگر خاویار بخورید دیگر سخت است که به عادت سوسیس خوردنتان بازگردید. اما غذاهای لذیذ هم گاهی طعم و تازگی خود را از دست میدهند.

(نوشته: Arsene Wanger - تصویر: Monica Vitti و Marcello Mastroianni)


-----

۱ نظر: