۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

Z16


به مولا وقتي ببيني دو قدم بغل دريا شاپركا شهد گلاي ارغواني رو ميخورن نميتوني به "سرعت" فِك كني


-----

۲ نظر: